Kompaniýa habarlary

 • 80 NPC wekili hem teklip edilenden soň, signal öwrüliş düwmesini düzüň

  80 NPC wekili hem teklip edilenden soň, signal öwrüliş düwmesini düzüň

  Köp adamlar gurultaýynda, Gregoriniň öýi 80-den soň aýratyn ýüze çykan birnäçe ýaş.Gregoriniň öýi 1982-nji ýylda doguldy, dört ýyl ozal ingingdao şäheriniň halk gurultaýyny saýlady, ýaşlaryň wekili hökmünde haýsy şübhe bilen baha bererdi?“Geliň, käbirleri ...
  Koprak oka
 • Çekip bolmajak kommutasiýa markasy

  Çekip bolmajak kommutasiýa markasy

  Hytaýda kommutasiýa ulgamy Hytaýyň kommutasiýa sebitindäki ilkinji giňişleýin hyzmat saýtydyr;Maglumat tehnologiýasyna we köp dürli iş görnüşine we uly elektron söwda kanallaryny gurmaga esaslanýar;Kombinasiýa kommutasiýa hünär maglumatyna, maglumat binýady ýöriteleşdirilen web ...
  Koprak oka
 • Aýlanýan wyklýuçatelleriň görnüşleri we aýratynlyklary

  Aýlanýan wyklýuçatelleriň görnüşleri we aýratynlyklary

  Aýlanýan wyklýuçateller we düwme düwmesi wyklýuçatel iş usullaryna, gorag usulyna görä toparlara bölünip bilner, düwmäniň görnüşine we aýratynlyklaryna has köp serediň: 1, açyk görnüş: wyklýuçatel tagtasyna, dolandyryş kabinetine ýa-da konsol paneline ýerleşdirilen we berkidilen .Kodly K. 2, açar wyklýuçatel bilen ...
  Koprak oka