16/19 / 22mm Wagtlaýyn basmak düwmesi 4 pin suw geçirmeýän

Gysga düşündiriş:

Möhüm parametr:

Aýratynlyklary Ölçeg paneliniň kesilmegi: Φ16mm19mm22mm

Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý

Marka ady: LBDQKJ

Gorag derejesi: IP65

Maks.Häzirki: 5A

Maks.Naprýa .eniýe: 250V

Işleýiş görnüşi: Wagtlaýyn

Yşyklandyrylan ýa-da ýok: Yşyklandyrylan ýa-da yşyklandyrylmadyk

Baş görnüşi: Tekiz tegelek kelle, beýik tekiz tegelek kelle, güýç nyşany kellesi

Material: Poslamaýan polat / Bürünç nikel bilen örtülen

16mm metal basmak düwmesi

Reňk: Gyzyl / Sary / Greenaşyl / Gök / Ak / Iki reňkli / Üç reňkli

Görnüşi: 2/4 PIN

Terminal: 2/4 Pin terminaly

Önümiň görnüşi: Öçürmek üçin gysga düwmä basyň / Gysga degmek düwmesi

Deşik deşiginiň ululygy: Dia 16mm

LED naprýa .eniýe: 3v, 5v, 6v, 12v, 24v, 36v, 110v, 220v we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suw geçirmeýän wagtlaýyn basmak düwmesiniň wyklýuçateliniň beýany.

Bu düwmäniň gurnama ululygy 16, 19, 22mm, islegleriňize görä degişli ululygy saýlap bilersiňiz.Suw geçirmeýän halkany paneliň arka tarapyna gurnasaňyz we hozuň üstünde nurbat goýsaňyz, gowy suw geçirmeýän täsir edip biler.

Bizde saýlamaly dürli kelle şekillerimiz bar: Tekiz kelle 、 beýik tekiz kelle 、 ýyllyk 、 güýç nyşany kellesi we ýyllyk + güýç nyşany kellesi. Europeanewropa we Amerika ýurtlarynda adamlaryň barmaklary has uly bolar we bu 16mm düwmäniň kiçi aragatnaşyk meýdany bar .Emma düwmäniň meýdany gaty az, işlemek kyn bolar diýip gorkmaň.Düwmelerimizde düwmeleri has gowy işledip bilýän ýokary kelle stili bar.

Bu önümiň saýlamaly üç materialy bar.

1. Nikel bilen örtülen bürünç: Bu materialyň düwmesi arzan we synag enjamlary we awtomatlaşdyryş enjamlary üçin amatly.

2. Poslamaýan polat: Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk, poslama garşy material bolan 304 poslamaýan polatdan ýasalýar.Daşarda ýa-da deňizde käbir kyn şertler üçin amatly.

3.Sink garyndy önümleriniň metal görnüşi, gyzyl, ýaşyl, gara we ş.m. ýaly dürli reňklerde elektrikleşdirilip bilner. Tutuş düwmäniň daşky görnüşi, elektroplatdan soň reňk bolup, örän owadan we aýratyn bolýar.

Islendik talap ýa-da sorag, indi bize e-poçta iberiň!Size hyzmat etmek biziň üçin uly mertebedir! Size ASAP jogap bereris.24 sagadyň dowamynda jogap ýok bolsa, poçta gutyňyzdaky spamy hoşniýetlilik bilen barlaň.Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluň!

* Üns beriň: Bu düwmäniň diňe gysgyç stili bolmazdan wagtlaýyn stili bar.

fsdf1 fsdf2 fsdf3 fsdf4 fsdf5 fsdf6 fsdf7 fsdf8 fsdf9 fsdf10 fsdf11 fsdf12 fsdf13 fsdf14


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň